Ταχεία διεξαγωγή δικών στα πολιτικά δικαστήρια

Στην καταπολέμηση της αέναης ταλαιπωρίας των πολιτών ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και στην εμπέδωση των δικαιικών θεσμών δύναται να συμβάλει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων με …

Συνυπαιτιότητα ή απλή συνέργεια;

Στις “ιστορικές” περιόδους της κοινωνικής και οικονομικής αποτελμάτωσης που διαβιούμε, πολλάκις διαγιγνώσκονται ένθεν κακείθεν απόπειρες που σκοπούν στην ανεύρεση των αυτουργών – των υπαιτίων τούτης της νοσηρής κατάστασης που κατατρύχει …