Το Δικηγορικό Γραφείο « Ελευθέριος Κάρτσωνας & Συνεργάτες » προσφέρει νομικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς του δικαίου ιδία δε :

  • ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ :

Προσβολή κατά του εννόμου αγαθού της ιδιοκτησίας ( ληστείες, κλοπές, υπεξαιρέσεις κ.ά).

Προσβολή κατά του εννόμου αγαθού της περιουσίας ( απάτη, εκβίαση κ.α).

Προσβολές κατά του εννόμου αγαθού της ζωής (ανθρωποκτονίες, έκθεση κ.α).

Ναρκωτικά.

Όπλα.

Προσβολές κατά του εννόμου αγαθού της υγείας ( σωματικές βλάβες κ.α).

Προσβολές κατά του εννόμου αγαθού της προσωπικής ελευθερίας ( αρπαγή κ.α).

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ( ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).

Ατυχήματα κατά την Τροχαία κυκλοφορία.

Λαθρεμπορία.

Ιατρική ευθύνη.

Σωφρονιστικό Δίκαιο.

Στρατιωτικό Δίκαιο.

Παιδική Πορνογραφία.

  • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ :

Ενοχικό Δίκαιο ( αδικοπραξίες, αγοραπωλησίες, μισθώσεις κ.α).

Οικογενειακό Δίκαιο ( διαζύγια, διατροφές κ.α).

Εμπράγματο δίκαιο ( προσβολές κυριότητας , νομής και κατοχής επί ακινήτων και κινητών πραγμάτων κ.α).

Αναγκαστική Εκτέλεση ( κατασχέσεις κ.α).

Διαταγές Πληρωμής.

Κληρονομικό Δίκαιο.

Αστική ευθύνη από αυτοκινητικά ατυχήματα.

Συμβάσεις.

  • ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ :

Νομιμοποίηση Παραμονής (άδειες διαμονής κ.α).

Διοικητική Απέλαση.

Δικαστική Απέλαση.

  • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ :

Ιδρυση Εταιριών.

Δίκαιο Ανταγωνισμού.

Κατοχύρωση και Προστασία Σήματος.

  • ΔΗΜΟΣΙΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ :

Προσφυγή κατά πράξεων της Δημόσιας Διοίκησης ( τελωνειακές παραβάσεις, επιβολή προστίμων κ.α ).

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης.

  • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ :

Απολύσεις.

Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών.

Eργατικά Ατυχήματα.

  • ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ.